Zwrot podatku
z zagranicy - cennik

 

KRAJ RODZAJ USŁUGI CENA
HOLANDIA Rozliczenie podatku indywidualne 350 PLN
Rozliczenie podatku wspólne (rozłąkowe) 480 PLN
Zorgtoeslag – dodatek do ubezpieczenia 290 PLN
Zatrzymanie Zorgtoeslag 150 PLN
Kinderbijslag – zasiłek na dzieci 440 PLN
Kindgebonden – dodatek do zasiłku na dzieci 440 PLN
Wyrobienie numeru SOFI/BSN 120 PLN
CZECHY Rozliczenie podatku indywidualne 150 PLN
Rozliczenie podatku wspólne 240 PLN
NIEMCY Rozliczenie podatku indywidualne 400 PLN
Rozliczenie podatku wspólne 490 PLN
Kindergeld (zasiłek rodzinny) 500 PLN
Kindergeld (zasiłek rodzinny) – kontynuacja 250 PLN
AUSTRIA Rozliczenie podatku indywidualne 400 PLN
Rozliczenie podatku wspólne 490 PLN
Familienbeihilfe (zasiłek rodzinny) 480 PLN
POLSKA PIT-36 + ZG indywidualne 100 PLN
PIT-36 + ZG wspólne 150 PLN
Korekta 50 PLN
Usługi dodatkowe
(np. wysłanie dokumentów, odwołanie od decyzji)
50 PLN