Rozliczenie podatków
z Holandii

Pracowałeś w Holandii?

Zapoznaj się z informacjami i złóż zeznanie podatkowe!

Rozliczenie podatku z Holandii jest bardzo proste! Jedyne czego potrzebujesz to Jaaropgave.

Posiadamy numer Becon, co oznacza, że jesteśmy autoryzowanym agentem podatkowym w Holandii.

Możesz uzyskać zwrot nadpłaconego podatku nawet do 5 lat wstecz! Z nami możesz składać deklaracje przez cały rok.

Zasiłki i dodatki

Wiele opcji pomocy i wsparcia

PODATEK DLA PAR

Rozłąkowe, to ulga podatkowa w Holandii dotycząca partnerów fiskalnych, z których jedna osoba pracuje na terenie Holandii natomiast druga przebywa w Polsce. Pary zazwyczaj uzyskują znacznie większy zwrot podatku z Holandii niż osoby rozliczające się samodzielnie.

O rozłąkowe możesz wystąpić w przypadku, gdy zarobiłeś w Holandii więcej niż 10 000 euro, natomiast dochód Twojego partnera nie przekroczył 6 000 euro.

Twoim partnerem fiskalnym może być:
• małżonek,
• partner, z którym przynajmniej przez 1⁄2 roku masz wspólny meldunek oraz jesteście współwłaścicielami funduszu emerytalnego lub domu/mieszkania,
• partner, z którym posiadasz wspólne dziecko.


Do uzyskania rozłąkowego niezbędne jest posiadanie nr BSN/SoFI. Jeżeli Twój partner fiskalny nie posiada tego numeru, musi wystąpić o jego przyznanie. Dopiero wtedy będziecie mogli złożyć jedno zeznanie podatkowe.

Pieniądze uzyskane z rozłąkowego otrzymuje tylko partner fiskalny.

ZORGTOESLAG

Pracując w Holandii jesteś zobowiązany do opłacania ubezpieczenia zdrowotnego.

O dodatek do ubezpiecznia Zorgtoeslag możesz się ubiegać, jeżeli:
• masz ukończone 18 lat,
• Twoje dochody nie przekraczają 28 500 euro,
• masz wykupione holenderskie ubezpieczenie (polis).

Zorgtoeslag możesz uzyskać tylko za te miesiące, kiedy opłacałeś składkę na holenderskie ubezpieczenie zdrowotne Zorgverzekering.

O dodatek do ubezpieczenia możesz się ubiegać razem ze swoim partnerem fiskalnym.

KINDERBIJSLAG

Masz dzieci i pracowałeś w Holandii? Możesz ubiegać się o zasiłek Kinderbijslag, który przeznaczony jest na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dzieci do 18 roku życia.

Jakie warunki musisz spełnić, by otrzymać zasiłek rodzinny?
• mieszkasz lub pracujesz na terenie Holandii,
• opłacasz składki na ubezpieczenie społeczne,
• dzieci pozostają na Twoim utrzymaniu. Jeżeli nie jesteś zameldowany z dziećmi pod wspólnym adresem, powinieneś przedstawić dowód przekazywania środków pieniężnych na utrzymanie dziecka jego rodzicowi/opiekunowi (np. wyciągi bankowe). Minimalna kwota przekazywanych środków na utrzymywanie dziecka to 416 euro kwartalnie.

Zasiłek rodzinny wypłacany jest co kwartał, a jego wysokość różni się w zależności od wieku dziecka.

Musisz także pamiętać o informowaniu urzędu holenderskiego (Sociale Verzekeringsbank – SVB) o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na wysokość przyznanego Tobie zasiłku. Urząd może nałożyć na Ciebie karę w przypadku bezprawnego pobrania zasiłku rodzinnego. Taka kara wynosi 200% przyznanej kwoty zasiłku.

Jeżeli pobierasz świadczenie rodzinne w Polsce, tj. zasiłek rodzinny lub 500+, SVB pomniejszy wypłatę o kwoty, jakie pobierasz i otrzymasz różnicę.

KINDGEBONDEN BUDGET

Po uzyskaniu zasiłku Kinderbijslag masz prawo do osobnego dodatku na dziecko. Kindgebonden Budget jest rządową pomocą dla rodziców dzieci w wieku do 18 lat. Jej wysokość zależy od liczby dzieci, ich wieku oraz dochodów rodziny. Im mniej zarabiasz, tym większą kwotę dodatku możesz uzyskać.

Z zasady Kindgebonden Budget przyznawany jest automatycznie przez holenderski urząd. Może się jednak zdarzyć tak, że otrzymasz zasiłek rodzinny (Kinderbijslag) ale nie dostaniesz dodatku automatycznie. Wówczas możesz wystąpić z wnioskiem o przyznanie dodatku na dziecko.

Rozliczenie podatku

Co potrzebujesz, żeby rozliczyć swój podatek z Holandii?

• Jaaropgave/jaaropgaaf – holenderska karta podatkowa, albo

• Salaris dotyczący ostatniej wypłaty pieniędzy, jaką otrzymałeś od Twojego holenderskiego pracodawcy

• kopia dokumentu tożsamości

• BSN/SoFI numer